Bank Anglii publikuje dokument na temat Stablecoin’ów i CBDC

Artykuł koncentruje się na wpływie prywatnych stablecoinów na koszt i dostępność kredytów oraz wyzwania dla polityki pieniężnej.

Bank Anglii wydał drugi dokument dyskusyjny badający nowe formy pieniądza cyfrowego, w tym stablecoiny i potencjalną cyfrową walutę brytyjskiego banku centralnego (CBDC).

Opublikowany dzisiaj dokument jest kontynuacją poprzedniego dokumentu dyskusyjnego opublikowanego w marcu 2020 r., w którym podkreślono szerokie zagrożenia i możliwości związane z wprowadzeniem CBDC.

 

Nowy artykuł skupia się na implikacjach, jakie niesie za sobą przyjęcie prywatnych stablecoin’ów. Chodzi to głównie o koszty i dostępności pożyczek oraz trudności, jakie może to stwarzać dla polityki pieniężnej.

Nowe formy pieniądza cyfrowego mogą oferować korzyści pod względem kosztów i funkcjonalności, podczas gdy CBDC może zwiększyć skuteczność polityki pieniężnej poprzez skrócenie terminów rozliczeń i rozrachunków.

„Ale te możliwości można wykorzystać tylko wtedy, gdy nowe formy pieniądza cyfrowego są bezpieczne” – zaznaczono w dokumencie. „Mogą być dostarczane prywatnie – w formie stablecoinów. Lub mogą być udostępniane publicznie – w formie CBDC”.

Bank Anglii zaprasza do dyskusji interesariuszy z sektora bankowości, płatności i innych usług finansowych.

 

Comments (No)

Leave a Reply