Aktualizacja szczegółów Snapshot’a sald posiadaczy XRP (XRP) w związku z airdrop’em Spark

Kiedy Binance wykona snapshot sald XRP (XRP) użytkowników w związku z airdrop’em Spark (SPARK), policzy tylko pozycje XRP w portfelach spot, kontach oszczędnościowych i portfelach coin-marginowanych kontraktów futures. Salda XRP na kontach margin i w pożyczkach krypto nie będą brane pod uwagę.

Uwaga: XRP pożyczony z funkcji margin i pożyczek krypto, a nawet przeniesiony do portfeli spot, kont oszczędnościowych lub portfeli coin-marginowanych kontraktów futures nie będzie liczony jako część pozycji.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj: Binance Będzie Obsługiwać Program Airdrop Spark (SPARK) dla Posiadacza XRP (XRP)

zródło:Bianance

Comments (No)

Leave a Reply

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.