Aktualizacja Bitcoin Taproot w listopadzie

Twórcy Bitcoin i członkowie społeczności zdecydowali o harmonogramie wdrożenia aktualizacji Taproot.

Przygotowania do aktywacji kodu rozpoczną się w maju poprzez Speedy Trial, a sama aktualizacja zostanie aktywowana w listopadzie.

Zgodnie z notatkami ze spotkania na IRC, programiści planują przygotować kod Taproot dla użytkowników do aktywacji w kliencie Bitcoin Core poprzez mechanizm Speedy Trial w maju tego roku. Jeśli Speedy Trial się powiedzie, aktualizacja zostanie aktywowana online w listopadzie.

Ustaliliśmy, że naszym celem jest wydanie kodu 1 maja i okres sygnalizacji wsparcia w ciągu tygodnia” – napisał w notatkach ze spotkania programista Bitcoin Jeremy Rubin. „Jeśli się powiedzie, aktualizacja może zostać aktywowana około 15 listopada”.

Na początku marca programiści Bitcoin zaproponowali nowy sposób aktywacji sygnatur Taproot i Schnorr. Szybka wersja próbna da górnikom BTC trzy miesiące na podjęcie decyzji, czy wesprzeć aktualizację. Jeśli 90% górników wyrazi poparcie dla aktualizacji, to Speedy Trial zakończy się sukcesem, a aktualizacja zostanie zatwierdzona do aktywacji trzy miesiące po rozpoczęciu głosowania. Po kolejnych trzech miesiącach Taproot zostanie aktywowany w sieci głównej Bitcoin.

Jeśli głosowanie rozpocznie się 7 maja, a górnicy wykażą wystarczające wsparcie, Taproot zostanie wdrożony 7 sierpnia i zostanie aktywowany 15 listopada. Nowy kod w BIP8 ustawi parametry aktywacji Taproot, które określą, kiedy zatwierdzić aktualizację na podstawie wysokości bloku.

Podpisy Taproot i Schnorr to największe aktualizacje Bitcoin od czasu SegWit. W lutym programiści Bitcoin ogłosili, że mogą rozpocząć pracę nad aktualizacjami blockchaina w lipcu. Deweloperzy Bitcoin przez długi czas nie mogli zdecydować się na mechanizm aktywacji aktualizacji.

Jedną z opcji było wdrożenie za pomocą aktywowanego przez użytkownika miękkiego rozwidlenia (UASF). Mechanizm ten daje operatorom węzłów możliwość wymuszenia Taproot i odrzucania bloków od górników, którzy nie obsługują aktualizacji. Górnicy nie są jednak przeciwni Taproot, a propozycja UASF nie miała poparcia społeczności w 2017 roku.

Luke Dashjr i inni programiści nadal pracują nad UASF na wypadek niepowodzenia aktywacji za pośrednictwem Speedy Trial. Jednak taki scenariusz jest mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę prawie pełne wsparcie dla aktualizacji przez górników Bitcoin.

źródło: coindesk.com/bitcoin-taproot-activation-timeline-november

https://lists.linuxfoundation.org/pipermail/bitcoin-dev/2021-March/018715.html

Comments (No)

Leave a Reply